Odpowiedzi

2010-01-05T13:51:21+01:00
Czy na pewno objętośc sześcianu= 100,,, a nie 1000?
no, ale skoro tak, więc z objętości oblicz krawędź sześcianu
v=a³
100=a³→a=∛100
promień kuli opisanej na sześcianie=½ D sześcianu
oblicz D sześcianu
D=a√3=∛100√3
r=½D=∛100√3:2
v kuli=⁴/₃πr³=⁴/₃π(∛100√3:2)³=¹⁰⁰/₃π√2
promień kuli wpisanej =½a=∛100:2
v kuli wpisanej=⁴/₃πr³=⁴/₃π×(∛100:2)³=²⁵/₃π
pozdrawiam