To zadanie podzielę na kilka części, więc proszę uważnie czytać, żeby wszystko rozwiązać :
1.Podaj definicję (znaczenie hasła) ŻYWORODNOŚĆ :P
2. Podaj znaczenie podanych poniżej wyrazów:
* KRĘGOWCE
* ROZMNAŻANIE

I to by bylo na tyle :) Proszę o szybką odpowiedź !!!
PoZdRo ;*

1

Odpowiedzi

2010-01-05T13:14:40+01:00
Żyworodnosć - Forma rozrodu, podczas którego cały rozwój zarodkowy odbywa się w organizmie matki, z którego zarodek czerpie substancje odżywcze.
Kręgowce (Vertebrata, od łac. vertebra – kręg) – silnie zróżnicowany morfologicznie podtyp zwierząt zaliczanych do strunowców, których wyróżniającą cechą jest posiadanie kręgów lub kręgosłupa. Zazwyczaj synonimizuje się je z czaszkowcami (Craniota).
Rozmnażanie, reprodukcja - wytwarzanie nowych osobników (osobników potomnych, potomstwa) przez organizmy rodzicielskie (komórki rodzicielskie, rodziców). Czynność leżąca u podstawy procesu życia i umożliwiająca trwanie organizmów żywych oraz kontynuację gatunków. Istotą rozmnażania jest przekazanie potomstwu własnych genów. Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje rozmnażania:

* bezpłciowe:

* regeneracja;
* pączkowanie;
* Apomiksja;
* poprzez podział komórki;
* fragmentacja plechy;
* poprzez bulwy;
* poprzez kłącza;
* poprzez cebule;
* poprzez rozłogi;
* poprzez pączki zimowe;
* przez rozmnóżki;
* poprzez zarodniki;
* poliembrionia;
* dzieworództwo;

* płciowe:

* rozdzielnopłciowość;
* obojnactwo.