1.ktora z podanych powierzchni jest największa ?
a)50a b)2ha c)3000m kwadratowych d)0,01km kwadratowych
obliczyc macie jak zrobic w drugim zadaniu tez i tzrecim
2.obwod pewnego prostokata jest równy 29cm a długośc jednego z boków wynosi 8cm.Jakie pole ma prostokat
a)232cm kwadratowe b)104cm kwadratowe c)84 cm kwadratowe d)52 cm kwadra
3.jedna ze ścian w przedpokoju ma kształt prostokata o wymiarch 200cm na 270cm.Na scianie tej wisi lustro w ksztalcie rombu o przekątnych długości 135cm i 180cm.Jaka częsc powierzchni sciany zajmuje lustro ?
a) 1/4 b)1/5 c)9/40 d)9/20

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-05T13:49:48+01:00
1.Która z podanych powierzchni jest największa ?
1a = 100 m²
1 ha = 10000 m²
1 km² = 1000000 m²
czyli
a) 50 a = 5000 m²
b)2 ha = 20000 m²
c) 3000 m²
d) 0,01km² = 10000 m²
Największa powierzchnia z podanych to 2 ha, czyli odp. b

2. Obwód pewnego prostokąta jest równy 29 cm a długość jednego z boków wynosi 8 cm. Jakie pole ma prostokąt?
a, b - długość boków prostokąta
a = 8 cm
Obw = 2a + 2b
Obw = 29 cm
2a + 2b = 29
2*8 + 2b = 29
16 + 2b = 29
2b = 29 - 16
2b = 13 /:2
b = 6,5 cm
P = ab
P = 8 * 6,5 = 52 cm²
czyli odp. d

3.Jedna ze ścian w przedpokoju ma kształt prostokąta o wymiarach 200 cm na 270 cm. Na ścianie tej wisi lustro w kształcie rombu o przekątnych długości 135 cm i 180 cm. Jaką część powierzchni ściany zajmuje lustro ?
Pś - pole ściany
Pś = 200 * 270 = 54000 cm²
Pl - pole lustra
Pl = ½ *135 * 180 = 12150 cm²
Pl / Pś = 12150 / 54000 = 1215 / 5400 = 243 / 1080 = 81 /360 = 9 / 40
czyli odp. c
74 4 74
2010-01-05T13:51:40+01:00
1.która z podanych powierzchni jest największa ?
a)50a b)2ha c)3000m kwadratowych d)0,01km kwadratowych
50ar = 5000 m²
2ha = 20000 m²
3000m²
0,01km² = 100000 m² (zamieniasz na wspólną jednostkę i wiesz która największa)


2.obwód pewnego prostokąta jest równy 29cm a długość jednego z boków wynosi 8cm.Jakie pole ma prostokąt?
Ob = 29cm
a = 8cm

Ob = 2a+2b
29cm = 2*8cm +2b
29cm = 16cm +2b
29cm-16cm=2b
13cm=2b / 2
b=6,5cm

P = a*b
P=8cm*6,5cm
P=52cm2
odp. Pole prostokąta wynosi 52cm²


3.jedna ze ścian w przedpokoju ma kształt prostokąta o wymiarach 200cm na 270cm.Na ścianie tej wisi lustro w kształcie rombu o przekątnych długości 135cm i 180cm.Jaka cześć powierzchni ściany zajmuje lustro ?

obliczasz powierzchnię ściany
a = 200cm
b = 270cm

P = a*b
P = 200*270
P = 54000 cm²

powierzchnia jaką zajmuje lustro
d₁ = 135 cm
d₂ = 180 cm

P = ½*d₁*d₂
P = ½*135*180
P = 12150 cm²

54000 -- 100 %
12150 -- x%
54000x = 1215000
x = 22,5 %
22,5 % = 225/1000 = 9/40

odp . Lustro zajmuje 9/40 powierzchni ściany
23 3 23
2010-01-05T15:10:42+01:00
1.ktora z podanych powierzchni jest największa ?
a)50a b)2ha c)3000m kwadratowych d)0,01km kwadratowych

trzeba wszystkie powierzchnie doprowadzić do takiej samej jednostki
a)
1a=100m²
czyli
50a=50*100m²=5000m²
b)
1ha=10000m²
czyli
2ha=2*10000m²=20000m²
c)
3000m²
d)
1km=1000m
1km²=1000m*1000m=1000000m²
czyli
0,01km²=0,01*1000000m²=10000m²

Odpowiedź b, największa powierzchnia to 2ha, czyli 20000m²

2.obwod pewnego prostokata jest równy 29cm a długośc jednego z boków wynosi 8cm.Jakie pole ma prostokat
a)232cm kwadratowe b)104cm kwadratowe c)84 cm kwadratowe d)52 cm kwadra

Obw=2a+2b
Obw=29cm
a=8cm

2a+2b=29
2*8+2b=29
16+2b=29
2b=29-16
2b=13 /:2
b=6,5cm

P=a*b
P=8cm*6,5cm=52cm²
czyli odpowiedź d

3.jedna ze ścian w przedpokoju ma kształt prostokata o wymiarch 200cm na 270cm.Na scianie tej wisi lustro w ksztalcie rombu o przekątnych długości 135cm i 180cm.Jaka częsc powierzchni sciany zajmuje lustro ?
a) 1/4 b)1/5 c)9/40 d)9/20

Pś-powierzchnia ściany
Pś=a*b
a=200cm
b=270cm

Pś=200cm*270cm=54000cm²

Pl-powierzchnia lustra
Pl=(d₁*d₂)/2
d₁=135cm
d₂=180cm

Pl=(d₁*d₂)/2
Pl=(135cm*180cm)/2=24300cm²/2=12150cm²

Pl/Pś= 12150cm² / 54000cm²=12150/54000=1350*9/6000*9=
=1350/6000=135/600=9*15/40*15=9/40
czyli odpowiedź c, powierzchnia lustra zajmuje 9/40 powierzchni ściany20 4 20