Odpowiedzi

2010-01-05T14:19:04+01:00
Jest taki wzór na odległość punktów w układzie współrzędnych:
duży pierwiastek z : (x₂-x₁)²+(y₂-y₁)²
jeśli masz 2 punkty, np: A(2;-3) i B(3;4) to x₁=2,,, y₁=-3,,, x₂=3,,, y₂=4
u ciebie zaś : odległość P (-3;5) do osi y (0;5)= pierwiastek z (0+3)²+(5-5)²=√9=3
odległość pn P od osi x= pierwiastek z (-3+3)²+(0-5)²=√25=5
b]już bez tłumaczenia
PX= pierw. (3-3)²+(-6-0)²=√36=6
PY=pierw. (3-0)²+(-6+6)²=√93
c]PX=pierw.(4-4)²+(0-5)²=√25=5
PY=pierw,(4-0)²+5-5)²=√16=4
d]OX= pierw,(-8+8)²+(-7-0)²=√49=7
OY=pierw.(0+8)²+(-7+7)²=√64=8
pozdrawiam
4 5 4