Zadanie są na poziomie Gimnazjum.Prosze o rozwiązanie :
1 Jakie typy gleb są charakterystyczne dla streef umiarkowanych
2 Co to jest Pogoda
3 Co to jest Klimat
4 Wymień 8 czynników klimatotwórczych
5 Co to jest siła Coriosila
6Co to są
a)izobary
b)izotermy
c)Pozomy ruch cząsteczek powietrza
7W jaki sposób można podzielić bieg rzeki (nazwij odcinki itp..)
Uzuełnij teks :
W zimie nad ...........tworzy sie.....a nad.....formuje sie rozległy niż
8) lodowce górskie co je charakteryzuje
9)Co to jest ciśnienie atmosferyczne
Prosze o odpowiedź

1

Odpowiedzi

2010-04-21T16:51:26+02:00
1. Czarnoziemy żółtoziemy
2.Pogoda to zmienne warunki meteorologiczne na danym obszarze kuli ziemskiej.
3.Przez pojecie „klimat” rozumiemy przeciętny stan atmosferyczny, typowy dla danego regionu w poszczególnych sezonach i porach roku.