Odpowiedzi

2010-01-05T14:13:46+01:00
Niemiecko-polska wojna celna - ekonomiczny konflikt pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Weimarską w 1925 roku
W styczniu 1925 wygasła niemiecka klauzula najwyższego uprzywilejowania wobec towarów państw Ententy, również z Polski.
2 2 2