Odpowiedzi

2010-01-05T14:23:38+01:00
Gdzie ta tabelka??
jeżeli podasz mi tabelkę to zrobię to zadanie
5 3 5
2010-01-05T14:27:31+01:00
Elementy Komórki roślinnej.
Ściana komórkowa
Chloroplasty
Leukoplasty
Chromoplasty
Procaryota

Elementy komórki zwierzęcej
Błona komórkowa
Jądro komórkowe
Cytoplazmatyczny system wakularny
Tworzą go :
-Błona jądrowa
-Siateczka sródplazmatyczna (ER)
-Aparat Goldiego
Siateczka Śródplazmatyczna
Aparat Goldiego

Głównymi składnikami komórek bakteryjnych są:
cytoplazma – substancja koloidalna, wypełniająca wnętrze komórki;
nukleoid – obszar cytoplazmy, w którym znajduje się nić DNA;
otoczka – ściana o funkcji szkieletowej, na niej są zawieszone rzęski;
ściana komórkowa, która pełni funkcję ochronną, w jej skład wchodzi mureina.
błona komórkowa – struktura oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego;
rybosomy – organelle służące do produkcji białek;
rzęski i wici, które są wypustkami pełniącymi funkcję ruchową, nie we wszystkich typach bakterii są obecne;

Komórka grzyba nie posiada chlorofilu i towarzyszących mu barwników, mogą jedynie występować inne barwniki nieczynne pod względem fotosyntetycznym. Komórki grzybów bywają jedno- lub wielojądrowe. Ściana komórkowa zbudowana jest głównie z chityny (substancja budująca też pancerzyki owadów). U grzybów niższych w ścianach komórkowych występuje celuloza.

Więcej masz na stronie poniżej z wyjaśnieniami

http://www.sciaga.pl/tekst/43752-44-budowa_komorki_roslinnej_i_zwierzecej_porownanie_komorki_jadrowej_i

5 4 5