Stosowana w lecznictwie tzw. sól fizjologiczna jest 0,9% roztworem chlorku sodu (NaCl). Odpowiednio wysterylizowana jast używana w medycynie jako płyn rozwadniający oblicz ile chlorku sodu otrzyma człowiek któremu podano dożylnie
500 cm 3soli fizjologicznej. Przyjmij założenie że gęstość soli fizjologicznej wynosi 1g na cm 3.

Proszę dokładnie wytłumaczyć ; dzięki za pomoc.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T14:46:29+01:00
Ja zrobiłbym to tak:

masz podane:
stężenie% C%=0,9%
objętość V=500cm³
gęstość d= 1 g/cm³

musimy obliczyć masę roztworu:
mr=d*V= 1*500 [cm³×g/cm³]= 500g


Gdy mamy juz mase roztworu korzystamy ze wzoru na C%:
C%=ms*100%/mr

Przekształcając go na wzór szukanej masy:
ms=C%*mr/100% = 0,9%*500g/100%= 4,5g
2 3 2
2010-01-05T17:09:24+01:00
Na początku należy przekształcić wzór, aby otrzymać ten potrzebny.

Cp=ms*100%/mr
d=mr/v ==> mr=d*v

Cp=ms*100%/v*d
ms=d*v*Cp/100%

Dane:
Cp=0,9%
v=500cm³=0,5dm³
d=1g/cm³=1000g/dm³

rozwiązanie:
ms=1000g/dm³*0,5dm³*0,9%/100%=4,5g

Odpowiedź: Taki człowiek otrzyma 4,5 g NaCl.
1 2 1