Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T14:55:04+01:00
Sól zbudowana jest z kationu metalu i anionu reszty kwasowej. Gdy taka sól trafia do wody, to się dzieli na te dwa jony. Oczywiście mówimy o solach rozpuszczalnych w wodzie. Bo nie rozpuszczalne wytrącają się w postaci osadu.

Proces rozpadu przebiega następująco:

Na₂SO₄ <---H₂O----> 2 Na⁺ + SO₄²⁻

Mg(NO₃)₂ <---H₂O----> Mg²⁺ + 2 NO₃⁻

MgCl₂ <---H₂O----> Mg²⁺ + 2Cl⁻
9 2 9
2010-01-05T14:55:24+01:00
Inaczej dysocjacja elektrolityczna, której produktami są jony dodatnie i ujemne. D.e. ulegają związki jonowe, oraz te związki kowalencyjne, które mają silnie spolaryzowane wiązanie atomowe. Proces ten przrbiega zwykle w polarnych rozpuszczalnikach, takich jak woda lub ciekly amoniak. Związki ulegające d. e. po rozpuszczeniu, w takich rozpuszczalnikach to elektrolity. Dla elektrolitow mocnych takich jak np. NaCl, HCl, NaOH) d. e. jest zupełna, to znaczy, że nie można w roztworze znaleźć cząsteczek, które się nie rozpadły. Dla elektrolitow słabych ( slabe kwasy i zasady) ustala się stan równowagi między cząsteczkami niezdysocjowanymi a jonami.Roztwory elektrolitów wykazują przewodnictwo prądu elektrycznego.
3 2 3