PRACA MUSI BYĆ WYKONANA W JĘZYKU NIEMIECKIM!
Wyraź w stronie czynnej i biernej we wszystkich czasach poniższe zdania:

1. Dziecko maluje obraz.
2. Ojciec kupuję gazetę.
3. Michał uczy się niemieckiego.
4. Uczeń powtarza gramatykę.
5. Dziewczynka odwiedza babcie

Bardzo proszę o pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T16:55:02+01:00
1. strona czynna- strona bierna
Das Kind malt ein Bild. Das Bild wird von dem Kind gemalt.
Das Kind malte ein Bild. Das Bild wurde von dem Kind gemalt.
Das Kind hat ein Bild gemalt. Das Bild ist von dem Kind gemalt worden.
Das Kind hatte ein Bild gemalt. Das Bild war von dem Kind gemalt worden.
Das Kind wird ein Bild malen. Das Bild wird von dem Kind gemalt werden.
Das Kind wird ein Bild gemalt haben. Das Bild wird von dem Kind gemalt worden sein.
Wszystkie zdania prztlumaczylem w szesciu czasach- Präs. Präter. Perf. Plusqu.Fut. 1. Fut.2
Der Vater kauft eine Zeitung. Die Zeitung wird vom Vater gekauft.
Der Vater kaufte eine Zeitung. Die Zeitung wurde vom Vater gekauft.
Der Vater hat eine Zeitung gekauft. Die Zeitung ist vom Vater gekauft worden.
Der Vater hatte eine Zeitung gekauft.Die Zeitung war vom Vater gekauft worden.
Der Vater wird eine Zeitung kaufen. Die Zeitung wird vom Vater gekauft werden.
Der Vater wird eine Zeitung gekauft haben. Die Zeitung wird vom Vater gekauft worden sein.

Na razie nie mam wiecej czasu, ale w ten sposob napisz te inne zdania.
Michael lernt Deutsch.
Der Schüler wiederholt Grammatik.
Das Mädchen besucht die Großmutter.