Zad.1

Samochód jechał z szybkością 90km/h.Oblicz, ile kilometrów przejechał on w ciągu 6 minut.

Dane:


Szukane:


Odpowiedź:


Zad.2
Uczeń przebywa w szkole przez 6 godz. lekcyjnych. Z pięciy przerw jedna trwa 20 minut, a pozostałe po 10 minut. O której godzine uczeń skończył lekcje, jeżeli rozpoczynał lekcje o godz. 8.00?

Dane:

Szukane:

Rozwiązanie


Odpowiedź:


Zad.3
Wymiary boiska sportowego podane w kilometrach wynoszą: długość 0,15km, a szerokość 0,05km.Podaj wymiary boiska w metrach

Rozwiązanie:

2

Odpowiedzi

2009-09-19T19:20:29+02:00
Zad.1

Samochód jechał z szybkością 90km/h.Oblicz, ile kilometrów przejechał on w ciągu 6 minut.

Dane:
v=90km/h
t=6min=0,1h
Szukane:
s=?
s=v*t
s=90km/h x 0,1h
s=9km
Odpowiedź:
Samochód w ciągu 9 minut przejechał 9 km.
Zad.2
Uczeń przebywa w szkole przez 6 godz. lekcyjnych. Z pięciu przerw jedna trwa 20 minut, a pozostałe po 10 minut. O której godzinie uczeń skończył lekcje, jeżeli rozpoczynał lekcje o godz. 8.00?

Dane:
rozpoczęcie lekcji- godz. 8
1 lekcyjna-45 minut
6 godz lekcyjnych=6x45=270 minut
5 przerw=4x10 minut+1x20minut=60minut
Szukane:
zakończenie lekcji?
Rozwiązanie
270minut+60 minut=330 minut - tyle czasu spędził w szkole
330 minuty=5h i 30 minut
8+5,5h=13:30
Odpowiedź:
Uczeń wyszedł ze szkoły o 13:30
Zad.3
Wymiary boiska sportowego podane w kilometrach wynoszą: długość 0,15km, a szerokość 0,05km.Podaj wymiary boiska w metrach

Rozwiązanie:
1km=1000m
0,15km x1000m=150m
0,05kmx1000m=50m

5 5 5
2009-09-19T19:32:57+02:00
ZAD 1
Dane: Szukane:
v=90km/h s=?
t=6min.
s=v*t
s=90km/h*6min.
s=9km
Odp.Samochód przejechał 9km.
ZAD 2
Dane: Szukane:
początek lekcji 8.00 koniec lekcji:?
przerwy: 4*10min. 1*20min.
lekcje: 6*45min.
6*45+4*10+20=270+40+20=330[min]
330min=5h30min.
8.00+5h30min.=13.30
Odp. Uczeń skończył lekcje o 13.30
ZAD 3
Rozwiązanie
0,15km=150m
0,05km=50m
Odp. Wymiary boiska wynoszą 150 metrów i 50 metrów
5 4 5