1.Porównaj Igrzyska Olimpijskie z Igrzyskami nowożynymi (np. uczesniczy - i napisac jakcy tu a jacy tu albo coś takiego)
2.Tak samo porównaj teatr antyczny i współczesny
3. Wypisz wnalazcow i naukowcow Greckich i ich wynalazki


z góry wielkie dzięki ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T15:58:11+01:00
T to igrzyska
Dawniej(D)Obecnie(O)
Tylko grecja(D)Organizowane są na całym świecie(D)
Występowano ku czic Zeusa(D)Występuje się z różnych powodów(O)
Występowano nago(D)Występuje się w strojach sporowych(O)
Występowali mężczyźni(D)Występują kobiety i mężczyźni(O)
Występowano dla bogów-nie oszukiwano(D)Występuje się dla zwycięstwa-oszukuje się nawet z tego powodu(O)
Na widowni zasiadali tylko mężczyźni i nieślubne kobiety(D)Na widowni zasiadają wszyscy chęsti(O)
Nagradzało się tylko zwycięsce(D)Nagradza się 3 pierwsze miejsca(O)
Teatr
Występowali tylko mężczyźni(D)Występują obie płucie(O)
Występowano tylko w amfiteatrach(D)występuje się również teatrach(O)
Nie było naświetlenia ,orkiestry i elektorniki(D)Elementy te występują(O)
Zasiadali na widowni tylko mężczyźni(D)Zasaidają wszyscy(O)

Archimedes
Tales z Mitlu
Pitagoras
Tolemeusz