Zad.1. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a) 2a+8=
b) 25x-15=
c) -12-18x=
d) 4a-2a²=
e) 45ab²-9a²b=
f) 20ax²-40ax=
g) 11x-11xy=
h) 3abc+6acd-9abd=
i) 8x+12x²-16x³=
j) 5x⁴-25x³-10x²=
Zad.2. Uprość ułamki:
a) 4ab+6b²/2b=
b) 6a²+9ab/3a=
c) 8a²b-6ab²/2ab=
d) 5x+15x²/5x³=
e) 6x-8x²/4x²=

Dam najj..
;))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T15:01:04+01:00
A) 2a+8=2(a+4)
b) 25x-15=5(5x-3)
c) -12-18x=-6(2x+3x)
d) 4a-2a²=2(2a-a²)
e) 45ab²-9a²b=9ab(5b-a)
f) 20ax²-40ax=20ax(x-2)
g) 11x-11xy=11x(1-y)
h) 3abc+6acd-9abd=3a(bc+2cd+3bd)
i) 8x+12x²-16x³=4x(2+3x+4x²)
j) 5x⁴-25x³-10x²=5x²(x²-5x-2)
Zad.2. Uprość ułamki:
a) 4ab+6b²/2b=4ab+3b=b(4a+3)
b) 6a²+9ab/3a=6a²+3b=3(2a²+b)
c) 8a²b-6ab²/2ab=8a²b-3b=b(8a²-3)
d) 5x+15x²/5x³=5x+3
e) 6x-8x²/4x²=6x-2
1 5 1
2010-01-05T15:04:39+01:00
1.
a)
2a + 8 = 2 * (a + 4)

b)
25x - 15 = 5 * (5x - 3)

c)
-12 - 18x = = -6 * (2 +3x)

d)
4a - 2a² = 2a * (2 - a)

e)
45ab² -9a²b = 9ab * (5b -a)

f)
20ax² -40ax = 20ax * (x - 20)

g)
11x-11xy = 11 * ( x - xy)

h)
3abc + 6acd - 9abd = 3a ( bc + 2cd - 3bd)

i)
8x + 12x² - 16x³ = 4x * (2 + 3x - 4x²)

j)
5x⁴ - 25x³ - 10x² = 5x² * (x² - 5x - 2)2.
a)
4ab + 6b²/2b = 4ab + 3b

b)
6a² + 9ab/3a = 6a² + 3b

c)
8a²b - 6ab²/2ab = 8a²b - 3b

d)
5x + 15x²/5x² = 5x + 5

e)
6x - 8x²/4x² = 6x - 2
1 5 1