Boki równoległoboku mają długości 5cm i 12cm , a wysokość opuszczona na dłuższy bok jest równa 4 cm .

a) Skonstruuj ten równoległobok .
b)Oblicz pole tego równoległoboku .
c)Oblicz drugą wysokość tego równoległoboku .


P.S. Proszę o wszystkie obliczenia . :) DZX z góry .

1

Odpowiedzi

2010-01-08T00:11:56+01:00
B) P=a*h
P=12cm*4cm=48 cm2
c)
5²=x²+4²
25=x²+16/-16
x=3

12-3=9
y²=4²+9²=√97