Ułóż chronologiczne wydarzenia, tak, aby powstał ciąg przyczynowo-skutkowy.
A. Ogłoszenie Deklaracji niepodległości i utworzenie Stanów Zjednoczonych.
B. Niezadowolenie mieszkańców kolonii brytyjskich z powodu ograniczania ich praw i rozwoju gospodarczego.
C. Zwycięstwo w wojnie o niepodległość i uchwalenie pierwszej na świecie konstytucji.
D. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych przy licznym udziale ochotników, w tym Polaków (Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T15:18:38+01:00