Zad1.Samochód o masie m=80kg,jadący z szybkością v=72km/h uderzył w betonowy mur.Oblicz pracę wykonaną w czasie zderzenia samochodu.
zad.2W chwilę po starcie szybkośc biegacza wzrosła od 0,5m/s do 2m/s.Ile razy wzrosła jego rnergia kinetyczna?
zad.3Ciało A ma dwukrotnie większą masę niż ciało B.Ciało B ma dwukrotnie większą szybkość niż ciało A.Które z ciał ma większą energie kinetyczną?W celu uzasadnienia swojej odpowiedzi wykonaj odpowiednie obliczenia.:):)

1

Odpowiedzi

2010-01-06T00:34:53+01:00
1. Praca jest rowna energii kinetycznej

W = Ek =(m*v^2)/2

v= 72km/h = 20m/s

W= 0,5*800*20 = 8000 J

2. Na poczatku Ek1 = (m*v1^2)/2 = (m*0,5^2)*0,5 = (m*0,25)*0,5
Na końcu Ek2 = (m*v2^2)/2 = (m*2^2)*0,5 = (m*4)*0,5

Porownujemy Ek1 i Ek2 (trzeba podzielic): Ek2/Ek1 = 16
Odp: Energia kinetyczna wzrosła 16 razy.