Odpowiedzi

2010-01-05T15:10:05+01:00
Α+b=90
a-β=50
α+β=90
a=50+β
50+β+β=90
α=50+β
2β=40
α=50+β
β=20
α=70

Czyli miary kątów to 90, 20 oraz 70
2010-01-05T15:10:22+01:00
X - miara pierwszego kata ostrego
x + 50 - mara drugiego kata ostrego

x + x + 50 = 90
2x = 90 - 50
2x = 40
x = 20

x + 50 = 20 + 50 = 70

Odp.: jeden kat ma miare 20 stopni, a drugi 70, trzeci jest prosty, wiec ma 90 stopni.
2010-01-05T15:11:34+01:00
Wszytskie boki mają- 180 stopni
Kąt prosty wynosi- 90 stopni
Pierwszy kąt ostry- 90-20=70
Drugi kąt ostry- 70-50=20

90+70+20=180 stopni