Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T15:12:30+01:00
Olacy – zachodniosłowiański naród[24]zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, poza granicami Polski tworzący zbiorowości polonijne

Polacy należą do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Posługują się w większości językiem polskim oraz alfabetem łacińskim, który został wprowadzony w X wieku z chwilą, od której na ziemiach polskich zaczęto wprowadzać chrześcijaństwo obrządku rzymskokatolickiego. W ukształtowaniu wyznaniowym Polaków wyraźną większość stanowią katolicy obrządku łacińskiego, obecne są także inne obrządki i wyznania.

W kraju i poza jego granicami żyje około 50-60 milionów Polaków. Kiedy słyszę Polska to myślę o mojej pięknej ojczyźnie za którą oddałabym wszystko ...
Ale ty nie chodziło o opisanie, ale o dokończenie zdania np. Kiedy słyszę polska to...myśle o ojczyźnie -.-