Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T15:11:45+01:00
Prehistoria (ok. 5 mln lat temu w Afryce- różnie na każdym kontynencie) do czasu powstania pisma czyli ok 1 mln lat temu.

Prehistoria dzieli się na:

-Epokę kamienia łupanego- ok 4,5 mln lat temu, do początku epoki brązu, około 3500 r.p.ne.

-Epokę brązu - 3500 p.ne. - na Kaukazie- gdzie opanowano obróbkę metali, do lat 1000- 700 p.n.e.

-Epokę żelaza- o około 1000-700 roku p.n.e. do starożytności,

Starożytność- okres od roku ok. 3500 p.n.e. do roku 476 n.e.- czyli upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego

Średniowiecze- za początek epoki przyjmuję się zazwyczaj rok 476;a kończy Upadkiem Konstantynopola(1453r.) lub odkryciem Ameryki przez Kolumba(1492r.)

Nowożytność- od końca średniowiecza do połowy XIX wieku(Wiosna Ludów, Kongres Wiedeński), systemy ekonomiczne: feudalizm i kapitalizm, wielkie odkrycia geograficzne, niewolnictwo, gospodarka towarowo-pieniężna, reformacja, urbanizacja Europy, I rewolucja przemysłowa

Współczesność- okres od Wiosny Ludów - 1848 rok, bądź w różńych źródeł od I Wojny Światowej aż do czasów dzisiejszych, okres wojen, rewolucji, rozwój obecnych państw, wielkie odkrycia, rozwój motoryrazcji, kultury i nauki.


Epokę kamienną można podzielić na 4 epoki:

* paleolit - starsza (ok. 4,5 mln lat - ok. 8000 p.n.e.)
* mezolit - środkowa (ok. 11000-7000 p.n.e.)
* neolit - młodsza (ok. 8800-2000 p.n.e.)
* eneolit - epoka miedzi, stanowiąca okres przejściowy między epokami kamienia i brązu (ok. 7000-1800 p.n.e.)
2 5 2