Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T15:20:22+01:00
Odpornością swoistą czyli układem swoistej odpowiedzi immunologicznej nazywa się typ odporności zależny od rozpoznawania antygenów przez przeciwciała i receptory rozpoznające antygen limfocytów T i limfocytów B.

Na wytworzenie tego typu odporności potrzebne jest kilka dni, lecz mechanizmy raz uruchomione stają się niebywale efektywne w walce z patogenami. Proces jest specyficzny czyli działa na konkretny czynnik patogenny.
* naturalna (przeciwciała matczyne),
* bierna,
* sztuczna (surowice ozdrowieńców),
* odporność swoista,
* naturalna (przechorowanie),
* czynna,
* sztuczna (szczepienie).
3 1 3
2010-01-05T15:21:56+01:00
Odpornością Swoistą (Nabytą) nazywa się typ odporności zależny od rozpoznawania antygenów przez przeciwciała i receptory rozpoznające antygen limfocytów T i limfocytów B.

Wyróżnia się dwa rodzaje
odporność komórkowa – warunkowana przez komórki, polegająca na bezpośrednim atakowaniu patogenów przez limfocyty,
odporność humoralna – warunkowana przez przeciwciała, polegająca na wytwarzaniu przez limfocyty przeciwciał, których zadaniem jest niszczenie komórek patogennych.
4 3 4