Odpowiedzi

2010-01-05T15:28:25+01:00
Więc tak:
-ludzie nie mogli wyrażać własnych poglądów
-nie mieli prawa do strajku
-ostre kary
-niesprawiedliwe wyroki sądowe
-nie było wyborów gdzie to my byśmy mogli wybierać polityków

Prawa człowieka powstały, aby ludzie byli sprawiedliwie traktowani, żeby w Polsce żyło się lepiej i żeby każdy miał swoją godność.
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T15:39:50+01:00
Były powszechnie łamane podczas II wojny światowej w postaci Holocaustu(- prześladowania i zagłada milionów Żydów przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej.) i później przez państwa totalitarne.

Prawa człowieka regulują relacje między jednostką a władzą. Prawa te, występowały zawsze w świadomości ludzi, nazywane były tylko innym językiem i funkcjonowały w innej rzeczywistości. Stworzyły wielu apologetów i równie wielu przeciwników. Były tematem dyskusji prawnych, filozoficznych, społecznych. Stanowiły kartę przetargową w polityce bądź pozostawały hasłami programów różnych ugrupowań w kampaniach politycznych; wytyczały normy etyczne i moralne oraz stawały się przedmiotem zainteresowania w literaturze (np. Antygona Sofoklesa); wreszcie znajdowały miejsce w krajowych i międzynarodowych zapisach prawnych. Ich szybki rozwój nastąpił po 1945 roku, kiedy to okrucieństwa drugiej wojny światowej uświadomiły społeczności międzynarodowej konieczność ochrony jednostki przed wszelką władzą.
____________________________________________________
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku zapisano podstawowy katalog praw, które powinny być zagwarantowane każdemu człowiekowi "...bez względu na różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice"
Prawa człowieka są prawami powszechnymi, gdyż posiada je każdy z sześciu miliardów ludzi na świecie. Niestety, kwestia skutecznej ochrony tychże praw to jeszcze perspektywa długiego procesu zmian politycznych, prawnych, a przede wszystkim zmian w mentalności ludzi.
1 4 1