1.Oblicz czas trwania ruchu.
a] Samochód przejechał dystans 2 km z prędkością 60 km\h
b]myśliwiec przeleciał odległość 2000 m z prędkością 500 km\h

2.Wyraź w kilometrach na godzinę.
a]prędkość żółwia na lądzie :50 cm\s
b]prędkość ślimaka: 13 mm\s

3.Wyraź w metrach na sekundę.
a]prędkość rowerzysty:20 km\h
b]prędkość piechura:6 km\h

2

Odpowiedzi

2010-01-05T16:05:34+01:00
Zad 1
a
s- droga = 2 km
v - prędkość = 60 km/h
t - czas ruchu = ?
s = vt
t = s/v = 2/60 = 1/30 h = 2 min
b
s- droga = 2000 m = 2 km
v - prędkość = 500 km/h
t - czas lotu = ?
s = vt
t = s/v = 2/500 = 0,004 h = 14,4 s
zad 2
a
v = 50 cm/s = 0,5 m/s = 1,8 km/h
v = 13 mm/s = 0,013 m/s = 0,0468 km/h
zad 3
a
v = 20 km/h = 5,6 m/s
v = 6 km/h = 1,7 m/s
3 4 3
2010-01-05T16:26:57+01:00
1
a)
Dane
S=2km
V=60 km/h
S = V×t
t = S/V = 2km/60 [km/h] = 0,03 h

b)
Dane
S= 2000 m = 2 km
V=500 km\h
S = V×t
t = S/V = 2 km / 500 [km\h] = 0,004 h

2
a)
50 cm\s = (50×1/100000) km/ (1/3600)h = 1.8 km/h
b)
13 mm\s = (13×1/1000000) km/ (1/3600)h = 0,0468 km/h

3
a)
20 km\h = 20×1000 m/3600 s = 5,5 m/s
6 km\h = 6×1000m / 3600s = 1,67 m/s
2 4 2