1. Oblicz potęgi:
a). [(-1)²]³¹
(1³)¹⁵
[-(-1)⁷]⁴

b). [(-0,1)²]³
(0,2³)²
[-(-0,1)²]₃

c). (-3a²b)³
(-ab²cd²)⁵
[(½ab)³ x (2ab²)²]³

2. Przedstaw potęgę jako potęgę potęgi:
a). 12⁶
b). (-0,5)⁸
c). (-2)¹⁰
d). -2²⁰
e). (x+y)¹⁵
f). (3 - a)³²

3. Oblicz potęgi:
a). (2³)²
[(-½)²]⁴
[(0,1)²]³
[(-0,3)²]²
[(-¼)²]¹

b). (a²b)²
(-xy²z³)³
(-½a³b)⁴
(-3x³y)⁵
(-1⅓xy²z³m⁴)²

4. Przedstaw potęgę jako potęgę potęgi:
a). x⁸
4¹⁵
(-⅗)¹⁰
(1,5)¹⁸
(-2)⁸⁰

b). (-3)⁵
-(-2)⁹
-7¹¹
-(-5)²⁰

Tylko proszę o rozpisanie działan a nie same wyniki jeśli można :)

2

Odpowiedzi

2009-09-19T20:27:17+02:00
1. Oblicz potęgi:
a). [(-1)²]³¹=1³¹=1
(1³)¹⁵=1
[-(-1)⁷]⁴=(-•-1)⁴=1

b). [(-0,1)²]³=(10⁻²)³=10⁻⁶
(0,2³)²=0.2³°²=2⁶
[-(-0,1)²]₃=(-10⁻²)³=-10⁻⁶

c). (-3a²b)³=-27a⁶b⁹
(-ab²cd²)⁵=-a⁵b⁷c⁵d⁷
[(½ab)³ x (2ab²)²]³=(⅛a³b³•4a²b⁴)³=(½a⁵b⁷)³=⅛a⁸b¹⁰

2. Przedstaw potęgę jako potęgę potęgi:
a). 12⁶=(12²)³
b). (-0,5)⁸=[(-0,5)²]⁴
c). (-2)¹⁰=[(-2)²]⁵
d). -2²⁰=(-2¹⁰)²
e). (x+y)¹⁵=[(x+y)⁵]³
f). (3 - a)³²=((3 - a)²)¹⁶

3. Oblicz potęgi:
a). (2³)²=2⁶=63
[(-½)²]⁴=2⁻²)⁴=2⁻⁸
[(0,1)²]³=0.1⁶
[(-0,3)²]²=0.3⁴
[(-¼)²]¹=1/16

b). (a²b)²=a⁴b²
(-xy²z³)³=-x³y⁶z⁹
(-½a³b)⁴=1/16•a¹²b⁴
(-3x³y)⁵=-3⁵x¹⁵y⁵
(-1⅓xy²z³m⁴)²=16/9•x²y⁴z⁶m⁸

4. Przedstaw potęgę jako potęgę potęgi:
a). x⁸=x²)⁴
4¹⁵=4⁵)³
(-⅗)¹⁰=-⅗⁵)²
(1,5)¹⁸=1.5⁹)²
(-2)⁸⁰=2⁴⁰)²

b). (-3)⁵=-3^(5/2)^2, gdzie ^=potega
-(-2)⁹=-(-2)³)³
-7¹¹=-7^11/2)^2
-(-5)²⁰=-(-5)⁴)⁵
21 4 21
2009-09-19T20:55:36+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Oblicz potęgi:
a). [(-1)²]³¹=(1)⁶²=1
(1³)¹⁵=1⁴⁵=1
[-(-1)⁷]⁴=1⁴=1

b). [(-0,1)²]³=(-0,1)⁶=0,000001
(0,2³)²=0,2⁶=0,000064
[-(-0,1)²]₃=(-0,01)³=-0,000001

c). (-3a²b)³=-27a⁶b³
(-ab²cd²)⁵=-a⁵b¹⁰c⁵d¹⁰
[(½ab)³ x (2ab²)²]³=(1/8 a³b³×4a²b⁴)³=(1/2a⁵b⁷)³=1,8a¹⁵b²¹


2. Przedstaw potęgę jako potęgę potęgi:
a). 12⁶(12²)³
b). (-0,5)⁸=(0,5²)⁴
c). (-2)¹⁰=[(-2)²]⁵
d). -2²⁰=-(2⁵)⁴
e). (x+y)¹⁵=[(x+y)³]⁵
f). (3 - a)³²[(3-a)⁸]⁴

3. Oblicz potęgi:
a). (2³)²2⁶=64
[(-½)²]⁴(1/4)⁴=1/256
[(0,1)²]³=(0,1)⁶=0,000001
[(-0,3)²]²=(-0,3)⁴=0,0081
[(-¼)²]¹=1/16

b). (a²b)²=a⁴b²
(-xy²z³)³=-x³y⁶z⁹
(-½a³b)⁴=1/16a¹²b⁴
(-3x³y)⁵=-243x¹⁵y⁵
(-1⅓xy²z³m⁴)²=16/9x²y⁴z⁶m⁸

4. Przedstaw potęgę jako potęgę potęgi:
a). x⁸=(x²)⁴
4¹⁵=(4³)⁵
(-⅗)¹⁰=[(--3/5)²]⁵
(1,5)¹⁸=[(1,5)²]⁹
(-2)⁸⁰=[(-2)⁴⁰]²

b). (-3)⁵=[(-3)⁵]¹
-(-2)⁹=-[¹(-2)⁹]
-7¹¹=-[(7)¹]¹¹
-(-5)²⁰=-[(-5)⁴]⁵
12 4 12