Odpowiedzi

2009-09-19T21:01:03+02:00
Zmienna to w programowaniu element programu, który może mieć przypisaną pewną wartość.
2009-09-19T23:12:38+02:00
Wyróżniamy:
-zmienną lokalną
-zmienną globalną
-zmienną statyczną
-zmienną dynamiczną
-skalarną
-tablicową
-nakładaną
-sterująca
-nakładaną

Podczas robienia programu te wartości mogą się zmieniać. Zazwyczaj mają funkcję przechowywania danych.
2009-09-19T23:31:09+02:00
Zmienna – symbol, oznaczający wielkość, która może przyjmować rozmaite wartości. Wartości te na ogół należą do pewnego zbioru, który jest określony przez naturę rozważanego problemu. Zbiór ten nazywamy zakresem zmiennej.

Przeciwieństwem zmiennej jest stała – jest to wielkość, której wartość nie może się zmieniać – konkretna liczba, wektor, macierz.

W logice zmienna, właściwie symbole zmienne stanowią drugi obok symboli stałych typ znaków charakteryzujących alfabet języka teorii sformalizowanej.