1.Wyjaśnij pojęcia(krótko):
konstytucja
referendum
demokracja
partia polityczna
obywatelstwo
2.Na czym polega czynne prawo wyborcze?
3.Z ilu senatorów składa się senat ile trwa kadencja?
4.Wymień 5 organów sprawiedliwości w Polsce ??
5.Co kontroluje najwyższa izba kontroli a co strzeże rzecznik praw obywatelskich

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T15:51:39+01:00
Obywatelstwo-to prawny związek człowieka z państwem bedąc obywatelem danego państwa człowiek ma obowiązek wykonywacdane prawa i obowiązki

referendum - to powszechne glosowanie w okreslonej sprawie w ktorym uczestniczą obywatele majcy czynnre prawo wyborcze

partia polityczna - to dobrowolna organizacja .ktora dązy do zdobycia i utrzyma nia władzy w panstwie