Dla Liczby dodatniej n zapisz;
a)liczbę 2razy większą od n,
b)liczbę o 7mniejszą od n
c) liczbę 4 razy mniejszą od kwadratu liczby n
d) liczbę,która jest średnią arytmetyczną liczb n i n do potęgi 3
e) liczbę równą o 75% liczby n
f) liczbę o 20% wiekszą od n.

3

Odpowiedzi

2010-01-05T15:50:24+01:00
A)2n
b)n-7
c)n2/4
d)
e)75%n
f)n+20%
1 2 1
2010-01-05T15:53:47+01:00
A 2n
b n-7
c 2²/4
d (n+n³)/2
e 3/4*n
f 120%n
1 5 1
2010-01-05T15:55:36+01:00
A) n*2
b) n-7
c) n²:4
d) (n+n³)÷2
e) 75%*n
f) n+0,2n
1 5 1