Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-19T22:02:26+02:00
Var
a, b, c, m: real;
begin
write('Podaj cztery liczby: ');
readln(a, b, c);
m := a;
if b > m then m := b;
if c > m then m := c;
writeln('Największa z nich to ', m)
end.


Program w języku C++ – pkt d)


#include <iostream>
main()
{
double a, b, c, m;
cout << "Podaj cztery liczby: ";
cin >> a;
cin >> b;
cin >> c;
m = a;
if (b>m) m = b;
if (c>m) m = c;
cout << "Największa z nich to " << m << endl;
}