Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-05T15:56:14+01:00


1)Do surowców skalnych zaliczamy:
- wapienie, dolomity i margle – występują głownie w Górach Świętokrzyskich (Chęciny, Opatów, Wierzbica), na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (od Krakowa po Wieluń), na Wyżynie Lubelskiej (Rejowiec), w okolicach Opola i na Kujawach
- gips – wydobywany na obszarze Niecki Nidziańskiej (Gacki, Wiślica, Pińczów)
- glina, piasek, żwir, ił – eksploatowane niemal na terenie całego kraju
- kaolin, gliny i iły ceramiczne – wydobywane w bardzo wielu miejscach na terenie całej Polski
- piaski szklarskie – najzasobniejsze złoża występują w rejonie Bolesławca, Kamiennej Góry, Tomaszowa Mazowieckiego i Baranowa

2)1)np.węgiel 2) ropa naftowa 3) nie pozwalają na to sprawy ekologiczne, bądź złoża występują zbyt głęboko
10 4 10
2010-01-05T15:56:37+01:00
1.
gliny, wapienie, piasek szklarski, lessy, kaolin, iły, piaski. Surowce skalne są eksploatowane w kamieniołomach.

2.
Eksportuje: Wódkę , mięso , skóry, futra, soki, przetwory owocowe, owoce mrożone (16,3% światowego eksportu), wyposażenie dystrybucji elektryczności, meble, wyroby drewniane, węgiel drzewny i kamienny, koks (13,5%), złom, silniki spalinowe (10%), żelazne materiały kolejowe, wyposażenie pojazdów szynowych, ceramika, wyroby hutnicze, statki (14,4%), kotły, turbiny, siarka, zużyta odzież.
5 4 5