1: Oblicz, w którym kwasie jest większa zawartość procentowa (% masowy) azotu: w kwasie azotowym (III) (HNO₂) czy azotowym (V) (HNO₃).


2: Oblicz ile gramów wody należy odparować z 300 cm³ 50-procentowego roztworu kwasu azotowego (V) o gęstości 1,3 g/cm³, aby otrzymać roztwór 68-procentowy.


Z góry dzięękuję:))

1

Odpowiedzi

2010-01-05T15:56:51+01:00
Zad.1
Kwas azotowy (III)

Mcz= 1 + 14 + 2*16 =47u

47 u --- 100%
14 u --- X

47x= 14*100
47x=1400 /: 47
x w przybliżeniu 30%

Kwas azotowy (V)

Mcz= 1 + 14 + 16*3 = 63u

63 u --- 100%
14 u --- x
63x = 14 * 100
63x= 1400 /:63
x w przybliżeniu 22 %

Odp: W kwasie azotowym (III) zawartość procentowa Azotu jest większa.

Zad.2
50-procentowego roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,3g/cm

sześcienny, aby otrzymać roztwór 68-procentowy.

Dane :

Cp1 = 50 %

V1 = 300 cm3

d1 = 1,3 g/cm3

Cp2 = 68 %

MH2O = ?

1. Obliczamy masę roztworu 50 % - m1

d = m/v
m1 = d 1x V1
m1 = 300 cm3 x 1,3 g/cm3 = 390 g

2. Obliczamy masę substancji

Cp 1 = ms x 100%/m1
ms = Cp x m1/100%

ms = 50 % x 390 g/100%

ms = 195 g

3. Obliczamy masę roztworu 68 %- m2

Cp2 = ms x 100% / m2

m2 = ms x 100%/Cp2

m2 = 195 x 100%/ 68%

m2 = 286,7 g – masa roztworu 68%

mH2O = m1 –m2

mH2O = 390 – 286,7 = 104 g
2 2 2