Zadanie z matmy ; ]]

Napisz definicje na dodawanie , odejmowanie , mnożenie , dzielenie ułamków.
I podam po 3 przykłady.
np. Aby dodać ułamki o jednakowych mianownikach należy dodać liczniki a mianowniki bez zmian.
np. Jedna czwarta + trzy czwarte = cztery czwartych = Jeden .
PS: Sorry , że te ułamki napisałam pisemnie ale nie darady napisiać tu tak jak ułamek ; dd

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-05T16:15:02+01:00
Odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach polega na sprowadzeniu ułamków do wspólnego mianownika i wykonaniu działania.
Np: ⅖-¹₇=¹⁴₃₅-⁵₃₅=⁹₃₅
12¹₃-3¹¹₁₅=12⁵₁₅-3¹¹₁₅=11²⁰₁₅-3¹¹₁₅=8⁹₁₅=8³₅
³⁰₃₀-²⁹₃₀=¹₃₀
Mnożenie ułamka przez liczbę polega na pomnożeniu liczby przez licznik ułamka i przepisaniu mianownika bez zmian.
np:3 •(razy)²₇=⁶₇
²₂₅ • 15 =⁶₅=1⅕
⁴₂₁ • ⅞=⅙
Dzielenie ułamków polega na odwróceniu liczb z licznika z liczba z mianownika.
⅘:²₂₅=⁴₅•²⁵₂=10
¾:⅞=¾•⁸₇=⁶₇
24:2⅔= ²⁴₁: ⁸₃= ²⁴₁•³₈=⁹₁=9
2 3 2