Odpowiedzi

2009-09-19T22:26:33+02:00
Plusy:
-odpowiedzialność
-rozsądek
- sumienność
-sprawiedliwość
-wytrwałość
-dobra komunikacja
-odwaga
- powinien mieć na uwadze dobro ldzi
- entuzjazm
- pokora
-twardość
minusy:
-chciwość
-bezczelność
-pieniądze
-
2009-09-19T22:32:56+02:00
Osoby sprawujące władzę powinny mieć następujące cechy :
-odpowiedźialność
-kreatywność
-samozaparcie
-niewrażliwość
-odwagę
-dyplomacje
-wyobrażnia
--spryt
-wysoka inteligencja
-towarzyskość
-samowystalczalność
-szybkość zawierania znajomości
Osoby sprawujące władze nie powinny mieć następujących cech:
-wrażliwość
-praktyczność
-oschłość nie odpowiedzialność
-nieśmiałóść
-otwartość
-zależność do grupy
-prostolinowość
-impulsywność
-ufność
2009-09-19T22:43:31+02:00
Osoby sprawujące władze powinny mieć następujące cechy:
- odwaga
- rozwaga
- rozsądek
- patriotyzm
- sumienność
- zręczność
- odpowiedzialność za każdy "wybór"
Osoby sprawujące władze nie powinny mieć następujących cech:
- egoizm
- pycha
- niecierpliwość
- chciwość
- nieśmiałość w sprawach "niecierpiących zwłoki"