Odpowiedzi

2009-09-19T22:30:02+02:00
Podaj, jaki wpływ może mieć aktualna struktura wieku społeczeństwa młodego i starego na przyrost naturalny i strukture wieku tych społeczeństw w przyszłości

niski przyrost naturalny mało ludzi młodych, starzejące się społeczeństwo
(Wzrasta odsetek ludności w wieku starszym)
w przyszłości duży odsetek ludzi starych w wieku poprodukcyjnym, mało w wieku produkcyjnym a znikoma ilośc w wieku przedprodukcyjnym
1 5 1