Na prostoliniowy przewodnik o długości 40 cm, umieszczony w polu magnetycznym prostopadle do linii tego pola, działa siła o wartości 12 N, gdy w tym przewodniku płynie prąd o natężeniu 15 A. Wyznacz średnią wartość indukcji pola magnetycznego .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T16:21:19+01:00
L=40[cm]=0,4[m]
F=12[N]
I=15[A]
B=?

F = B×I×L
B=F/I×L
B=12/15×0,4
B=2[T]
Indukcja pola magnetycznego wynosi 2[T]