Odpowiedzi

2010-01-05T16:07:22+01:00
List- wiadomość tekstowa przesyłana drogą pocztową lub elektroniczną. Osobę, która piesze list, nazywamy nadawcą, a tego, kto wiadomość otrzymuje - nazywamy odbiorcą. Zwykle list jest dłuższą formą wypowiedzi pisemnej, zawiera zwroty do odbiorcy. Nie może w nim zabraknąć miejscowości, daty, nagłówka, wstępu, rozwinięcia, zakończenia i podpisu.
1 5 1
2010-01-05T16:13:10+01:00
List – gatunek literatury stosowanej, pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata). Sztuka pisania listów to epistolografia.

Tradycyjny list to wiadomość zapisana na kartce (kartkach) papieru i zapieczętowana lub wysłana do adresata w kopercie. Terminem list określa się niekiedy także wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Sztuką pisania listów, jako zjawiskiem kulturowym, zajmuje się epistolografia.