Napisz list w którym:
-przedstawisz się
-napiszesz gdzie mieszkasz ile masz lat
-napiszesz czym się interesujesz
-o swojej rodzinie

Proszę napisać list co jest poniżej w języku polskim na niemiecki..

Cześć Piotrze, Płoty,dnia 22lis 09
Dziękuję Ci za Twój ostatni list..
Mam na imię Michał i mam 17 lat.Mieszkam w niewielkiej miejscowości płoty w województwie zachodniopomorskim..W odpowiedzi na Twoje pytanie, nie nie mam rodzeństwa..
Masz ciekawe zainteresowania, do moich należą : komputery, początki webmasterstwa,literatura,oraz motory..Mamy jeden wspólny..A co do mojej rodziny, a więc od strony taty mam dość dużą rodzinę bo jej korzenie sięgają aż do Rosji..ubolewam nad tym że nie poznałem dotychczas jeszcze tamtejszej rodziny..a tak to babcia , dziadek fajni są..i jeszcze mam rodzinę w górach na śląsku :) Od strony mamy to też duża rodzina, mam do niej najbliżej :) Czyli trochę wójków i sporo kuzynostwa bo aż 10 z jednej rodziny oraz 12 z tej samej wioski..ogólnie uważam że mam fajna rodzinę, rodzice spoko są i inni jej członkowie rownież :)
Trzymaj się,
Michał..

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T16:19:05+01:00
Hi Peter, die Einzäunungen, des Tags 22lis 09
Ich bedanke mich bei Dir hinter dem letzten Deinem den Brief..
Ich habe auf dem Vornamen Michael und ich habe 17 Jahre.Ich wohne in der nicht großen Örtlichkeit der Einzäunungen in der zachodniopomorskim Woiwodschaft..In der Antworten auf Deiner Frage, nicht habe kein Geschwister..
Du hast das neugierige Interesse, er gehören mein : Die Computer, die Anfänge webmasterstwa, die Literatur,und die Motoren..Wir haben den gemeinen einen..Und Anbetreff meiner Familie, und also ich habe von der Seite des Papas die genug große Familie weil greifen er ihr Demütigen bis in Russland..Ich schmerze über das dass ich schmeckte der bis jetzt noch dortigen Familie nicht an ..Und so das die Oma , der Großvater fein er sind..Und noch der Mamas die Familie in dem Gebirge auf Śląsk:) Wir haben Von der Seite das die auch große Familie, ich habe zu ihnen am engsten :) Also ein bisschen Olnkels und ausgiebig der Vetterschaft weil bis 10 aus einer Familie und 12 aus dieser selbst des Weilers..Ich erachte allgemein dass habe ich fein die Familie, die Eltern sind er und ander ihr die Mitglieder auch :)
Hafte,
Michael..

2010-01-06T17:23:26+01:00
Hi Piotr. Płoty, denn 22. November 2009.
Ich heisse Michael und bin 17 Jahre alt. Ich wohne in einer kleinen Stadt Płoty in Polen. Du hast gefregt ob ich Geschwisster habe - nein.
Ich habe interesante Hobbys: Compiuter, der Anfang von Webmaster, Literatur und Motors. Ich habe ein Motor. Zu meiner Famielie, also die Seite von meinem Vater ist sehr gross, weil sie bis nach Russland gehen. Ich bin sehr traurig, dass ich sie noch nict kennen gelernt habe. Meine Oma und mein Opa sind toll i habe noch Famielie in Śląsk. Von der seite meiner Mutter ist die Famielie auch gross und ich habe sie am nachersten. Ich habe viele Onkels und 10 Cousinen und 12 aus der gleichen Stadt. Im ganzen finde ich, dass meine Famielie toll ist und meine Eltern super sind.
Halt dich,
Michał