w trójkącie ABC o polu 12cm kwadratowych dane są:{AB}=5cm i [BC]=6cm
-Czy kąt przy wierzchołku B jest prosty?
- Czy jedna z wysokości trójkąta ABC może mieć długość 2cm?
- Czy jedna z wysokości trójkąta ABC może mieć długość 4,8cm?

1

Odpowiedzi

2010-01-05T16:07:32+01:00