Zadanie1.suma trzech liczb będących kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego jest równa 13. Jeżeli do pierwszej liczby dodamy 2 do drugiej 5 a do trzeciej 4 to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Znajdż te liczby.

Zadanie2. W URNIE JEST 5 KUL BIAŁYCH 3 CZARNE I 2 ZIELONE. Z URNY WYJĘTO LOSOWO 1 KULĘ. JAKIE JEST PRAWDOPODOBIEŃSTWO,ŻE WYBRANA KULA BĘDZIE CZARNA?

Zadanie3.w mieszance cukierków są ich trzy rodzaje:5kg czekoladowych w cenie 13zł za 1kg, 2kg orzechowych w cenie 10zł za 1kg i 3kg owocowych w cenie 5zł za 1kg. Jaka powinna być cena 1kg tej mieszanki?

Pilne!!! :]

1

Odpowiedzi

2010-01-05T17:35:32+01:00