Zad 1
Łódź skierowana prostopadle do rzeki oddala się od brzegu V=2 m/s.
Prędkość pędów rzeki wynosi 1 m/s.
Ile wynosi prędkość łodzi względem ziemi?

Zad 2
Motocyklista przejechał 0,4 odległości między dwoma miastami V1=72 km/h a pozostałą część drogi 54 km/h. Znajdź prędkość średnią.

2

Odpowiedzi

2009-09-20T00:49:00+02:00
Zad 1
Łódź skierowana prostopadle do rzeki oddala się od brzegu V=2 m/s.
Prędkość pędów rzeki wynosi 1 m/s.
Ile wynosi prędkość łodzi względem ziemi?
v łodzi =√1²+2²=√5 m/s

Zad 2
Motocyklista przejechał 0,4 odległości między dwoma miastami V1=72 km/h a pozostałą część drogi 54 km/h. Znajdź prędkość średnią.

v=S/t
V=S/(0,4 S/ v₁+0,6 S /v₂)
v=S/(0,4 S / 72 + 0,6 S /54)
v=S/(1,2 S / 216 +2,4 S /216)
v=S/(3,6 S /216) /:S
v=216/3,6
v=2160/36=1080/18=540/9=60km/h
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-20T01:00:37+02:00
Zadanie 1.
Z tw. Pitagorasa:
v łodzi =√1²+2²=√5 m/s
(rys objaśniający w załączniku)

Zadanie 2
v=s/t
t=s/v
v=s / s/v (podstawiłem wzór na t pod głowny wzór)
v=s/(0,4s/ v1+0,6s /v2)
v=s/(0,4s / 72 + 0,6s /54)
v=s/(1,2s / 216 +2,4s /216)
v=s/(3,6s /216) |:s
v=216/3,6
v=60km/h