Siema mam problem z 2 zadaniami z fizyki proszę o pomoc daje 27 punktów :
zad.1
Jaka jest moc grzałki o oporze 50(OM), włączonej do sieci o napięciu 230V

zad.2
Jaki jest opór żarówki dostosowanej do napięcia 12V, jeżeli przy tym napięciu płynie przez nią prąd o natężeniu 2A ?

Jaka jest energia wydziela się w tej żarówce w ciągu 1s.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T16:31:24+01:00
Zad 1
R - oporność grzałki = 50Ω
U - napięcie = 230 V
P - moc grzalki = ?
P = U²/R = 230²/50 = 52900/50 = 1058 W = 1,058 kW
zad 2
U - napięcie = 12 V
I - prąd = 2 A
R - oporność = ?
W - energia = ?
R = U/I = 12/2 = 6Ω
W = UIt = 12 razy 2 razy 1 = 24 Ws = 24 J
t = 1 s
1 5 1
2010-01-05T16:33:59+01:00
1)
R=50[Ohm]
U=230[V]
P=?
P=U(do kwadratu)/R
P=52900/50
P=1058[W]

2)
U=12[V]
I=2[A]
t=1[s]
R=?
W=?
I=U/R

R=U/I
R=12/2
R=6[Ohm]

W=U×I×t
W=12×2×1
W=24[J]