Odpowiedzi

2010-01-05T16:30:44+01:00
10³-tysiąc
10⁶-milion
10⁹-miliard
10¹²-bilion
10¹⁵-biliard
10¹⁸-trylion
10²¹-tryliard
10²⁴-kwadrylion
10²⁷-kwadryliard
10³⁰-kwintylion
10³³-kwintyliard
10³⁶-sekstylion
10³⁹-sekstyliard
10⁴²-septylion
10⁴⁵-septyliard
10⁴⁸-oktylion
10⁵¹-oktyliard
10⁵⁴-nonilion
10⁵⁷-noniliard
10⁶⁰-decylion
10⁶³-decyliard
...
10⁶⁰⁰-centylion
3 3 3