Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T16:31:12+01:00
1. Zmiany dotyczące społeczeństwa.
2. Dechrystianizacja wszystkich kultur.
3. Przyspieszenie powstawania w Europie nowoczesnych państw.
4. Uchwalono dekret o zniesieniu ciężarów feudalnych oraz Deklarację Praw Człowieka i Obywatela.
5. Równość wobec prawa i równość praw nie była równa.
6. Umieszczenie człowieka na miejscu Boga.
7. Pojawienie się kultu człowieka.
8. Poprawiony dostęp do nauki.
9 3 9