Odpowiedzi

2010-01-06T14:01:30+01:00
Demokracja,władza ludu,ludowładztwo jest formą rządów,w której żródłem władzy państwowej jest wola większości obywateli,dająca wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne,a przez to zapewniająca im udział we władzy.Termin demokracji wprowadzili w starożytności greccy sofiści,upowszechnili zaś Demokryt,Platon i Arystoteles.Demokratyczne formy sprawowania władzy [przy całej ich wbiórczości i niedoskonałości] stosowano w starożytności w greckich miastach-pańtwach i w republikańskim Rzymie;pojawiły się w Bizancjum [demy] i w niektórych średniowiecznych państwach włoskich [Wenecja].Nazwa demokracja jest też stosowana jako synonim praw i swobód obywatelskich.

Mam tylko takie informacje na temat demokracji,ale może wykorzystasz coś z tej notatki w swojej pracy.POZDRAWIAM.
2 1 2