Odpowiedzi

2010-01-05T17:19:02+01:00
struktura komórkowa to jest inaczej organella komórkowa.

Budowa organelli komórkowych to:
Zbudowane są z lamelli, utworzonych przez spłaszczone pęcherzyki, czyli tylakoidy błon. Wnętrze wypełnia stroma której skład w postaci licznych enzymów i przenośników bierze udział w fazie ciemnej fotosyntezy. Posiadają własny DNA i aparat do syntezy białek, dlatego uważa się że kiedyś mogły być samodzielnymi organizmami zdolnymi do fotosyntezy.
dokłdniejszy opis budowy:kształt komórek-najpierwotniejszy kulisty - u jednokomorkowców-walcowaty - u form nitkowatych-wielościenny - u organizmow bardziej złożonychb) wielkość komórek-najmniejsze 0,2 mikrometra - u bakterii0największe 250-500mm - włókna indyjskiej rośliny Rami.2. Skład chemiczny komórkia) związki organiczne-cukrowce (węglowodany)
-tłuszczowce (lipidy)-białka(proteiny)b) składniki nieorganiczne-woda-pierwiastki (głównie w postaci jonów, najczęściej fosfor, siarka, chlor, sód, potas, magnez, wapń)3. Przestrzenna organizacja komórkia) składniki plazmatyczne-cytoplazma-jądro komórkowe i jąderka-mitochondria-lizosomy-struktury Golgiego-plastydy-------------------------------------PROTOPLASTb) nieplazmatyczne-wakuola (wodniczka)-ściana komorkowaCYTOPLAZMA:Główna część protoplastu, w której znajdują się pozostałe plazmatyczneskładniki komórki, pod względem fizycznym jest ona substancjąkoloidalną, w której skład wchodzą związki nieorganiczne - stromaĄDRO KOMÓRKOWE:Głównym składnikiem jądra jest DNA połączone z białkami, tworzy ono naterenie jądra rodzaj siateczki o mniej lub bardziej zbitej strukturzezwaną chromatyną. Chromatyna pogrążona jest w tzw. soku jądrowym zwanymkariolimfą. W jądrze znajdują się także jąderka w liczbie od jednego dokilku. Jest otoczone podwójną błoną białkowo-lipidową, zwaną błonąjądrową.

funkcje:Aparat Golgiego- przeprowadza syntezę, przechowuje niektóre substancje
Błona kom.- umoŻliwia wymianę niektórych substancji między kom. a środowiskiem
Chloroplasty- nadają kolor, przeprowadzają fotosyntezę.
Chromatofory- umoŻliwiają fotosyntezę.
Cytoplazma- wypełnia kom., umoŻliwia po niej transport.
Jądro kom- ma materiał dziedziczny.
Mitohondrium- nadzoruje oddychaniu w kom.
Nukleoid- ma DNA, zastępuje jądro.
Otoczka śluzowa- zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi.
Rybosomy- budują cząsteczki białe.
¦ciana kom.- chroni, nadaje kształt.
Wodniczki- magazynują substancje niepotrzebne.Mam nadzieję żę pomogłam :)
8 4 8