Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T01:58:48+01:00
Na poczatku 1772r. zostało podpisane porozumienie rosyjsko-Pruskie , do którego dołaczyła sie takźe Austria . Dnia 5 sierpnia 1977r. podpisano w Petersburgu konwencje, w której ustalono granice pierwszego rozbioru . Układu tego nie przestrzegano jednak sciśle . Austria i Prusy zagarneły wieksze terytoria niź przewidywała konwencja . Rozbiory uzasadniono panujaca rzekomo w Rzeczypospolita anarchia i rozkładem państwa. W wyniku pierwszego rozbioru Prusy zagarneły Warmie, woj. pomorskie, malborskie i chełmskie(bez Gdańska i Torunia) oraz tereny położone nad Notecia (łącznie 56 tyś km kwadratowych , zamieszkiwanych przez 580 tyś ludnosci). Austria zajeła południowa częsc woj krakowskiego i sandomierskiegooraz woj ruskie( łacznie 83 tys km kwadratowych, zamieszkane przez 2 miliony 650 tys ludnosci ) Zabór Rosyjski obejmował ziemie na wschodzie od Dźwiny i Dniepru ( łacznie 92tys km kwadratowych, zamieszkane przez 1 mil 300tys ludnosci). Rzeczpospolita poniosła dotkliwe straty terytorialne . Szczególnie powaźne nastepstwa przyniósł zabór pomorza Gdanskiego , regionu odgrywajacego bardzo waźna role w źyciu gospodarczym kraju. Prusy narzuciły przy tym państwu polskiemu niekorzystny traktat handlowy . towary spławiane Wisła do Gdańska zostały obłoźone wysokim cłem (12%) . Na zagarnietych ziemiach zaborcy wprowadzili nowy podział administracyjny. Obszary przyłaczone do Austri nazwano Królestwem Galicji i Lodomerii, nawiazujac do Rusi Halicko-Włodzimierskiej . było tak dla tego ze Austria uzasadniła swoje prawa historyczne do zajetych obszarów argumentem, iź królowie węgierscy przez pewien czas panowali na księstwie halickim. Na ludnośc nałoźono obowiazek słuźby wojskowej w obecnej armii.
wobec słabosci armii (ok 100 tys żołnierzy) Rzeczpospolita nie mogła sie przeciwstawic sie zbrojnie zaborcom . Król Stanisław August Poniatowski zaakceptował konwencje rozbiorowa. Sejm zwołany w 1773r. mimo dramatycznego protestu niektórych posłow (zwłaszcza Tadeusza Rejtana , oficjalnie wyraził zgode na podział terytorium państwa pomiedzy zaborców. posłow zastraszono groxbami egzekucji wojskowej , rozszerzenia zaborów, zniszczenia stolicy. Bardzo negatywna role w trakcie obrad sejmu rozbiorowego odegrał marszałek Adam Poniński. Za wysokie wynagrodzenie (24tysiecy dukatów rocznie) wysługiwał sie zaborcom. podobnych zdrajców było wśród posłow wiecejnapisałam to sama nie zbajdziesz tego w necie napewno , mysle ze to ci pomoźe
1 3 1