1.Uzasadnij stwierdzenie " Rozmnażanie płciowe jest źródłem zmienności genetycznej " .
2. Podstawowymi jednostkami budującymi kwasy deoksyrybonukleinowy i rybonukleinowy są :
a) cukry
b) nukleotydy
c) aminokwasy
d) białka
3. Muszka owocowa ma 4 pary chromosomów . Napisz jaka jest :
a) diploidalna liczba chromosomów w komórkach jej ciała - ...
b) liczba chromosomów w komórce jajowej samicy - ...
4. Co wytwarza ORGANIZM HETEROZYGETYCZNY .? ( chodzi o gamety )
ODPOWIEDZ NA HASŁA . :D
5. Cecha , która ujawnia się w drugim pokoleniu .
6. Jedna z wersji genu
7. Odcinek DNA zawierający informacje o budowie określonego fragmentu białka .
8. Związek chemiczny budujący białko
9. Zasada azotowa występująca w RNA .
10. Jeden z najgroźniejszych nowotworów ( na 8 liter)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 . Podaj czynniki mutagenne .
12 . Co jest przyczyną mutacji spontanicznej .?
13. Napisz dlaczego mutacjom genowym poddaje się częściej rośliny niż zwierzęta .
14 . Wymień 5 chorów do ktorych leczenia wykozystuje się techniki inżynierii genetycznej .

Proszę o poomoc . :)
ODPOWIEDZ PONIŻEJ 4 ODPOWIEDZI UZNAM ZA SPAM LUB ODPOWIEDŹ BŁĘDNĄ . xd

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:14:39+01:00