Na okręgu zaznaczono sześć różnych punktów. Oblicz, ile różnych wielokątów wypukłych o wszystkich wierzchołkach w tych punktach można narysować?

Uwaga!
Proszę zwrócić uwagę na to, że w treści zadania mówi się wyraźnie tylko o wielokątach wypukłych. Interesuje mnie dokładne, konkretne wyliczenie liczby wielokątów oraz komentarz dotyczący sposobu wyboru wierzchołków otrzymywanych wielokątów.

1

Odpowiedzi

2009-09-21T12:31:36+02:00
Przecież nie może ci wyjśc wklęsy bo wierzchołki są na okręgu. Mpożesz utworzy trójkaty, czworokąty ,pięciokąty i sześciokąt, czyli
kombinacje 3 elementowe z 6 -trójkąt, kombinacje 4 elementowe z 6 -czworokąt itd
6 po3 + 6po4 + 6po5 + 6po6=20+15+6+1=42
2 3 2