Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T16:56:29+01:00
Jest wiele zagrożeń dla atmosfery
- Areozole itp.

Susze

Susze mogą występować w prawie każdym klimacie. Susza jest okresem zmniejszonych opadów atmosferycznych. Termin ten ma różne znaczenie w różnych strefach klimatycznych. W suchych regionach odnosi się do braku pory deszczowej, gdy przez cały rok nie odnotowuje się prawie żadnych opadów, zaś w krajach takich jak np. Polska, mówimy o suszy gdy opady nie występują przez kilka tygodni.

Powodzie
woda

Wywoływane są przez nadmierne opady. Gdy występują one w górnym biegu rzeki, przez całą jej długość przemieszcza się fala powodziowa, zalewając nadrzeczne tereny. W niektórych rejonach wylewy rzek są rzeczą powszednia. Doskonałym tego przykładem jest Egipt, gdzie rolnictwo opierało się na cyklicznych wylewach Nilu.

Pożary
źródło ilustracji: http://www.for.gov.bc.ca

Pożary są bardzo częstym zjawiskiem na suchych terenach, gdzie wysoka temperatura i duże nasłonecznienie powoduje samozapalanie się wysuszonej ściółki. Czasem pożar wywołuje piorun, uderzając w drzewo. Wiatr potrafi rozprzestrzenić ogień nawet na duże odległości. Australijskie eukaliptusy wydzielają łatwopalny olejek, który ułatwia rozprzestrzenianie się ognia. Niektóre drzewa australijskie są przystosowane do pożarów - ogień jest im potrzebny by wydać owoce i nasiona.

Tornada

Mają one postać trący powietrznej, lub wodnej, gdy występują na morzu. Pierwszym ich objawem są wirujące chmury, po czym formuje się charakterystyczny lej. Tornada osiągają prędkość 480 km/h. Powstają w chłodnym froncie atmosferycznym, kiedy wilgotne ciepłe powietrze gwałtownie stygnie.

Trzęsienia ziemi

Są serią fal wstrząsowych wywoływanych ruchami tektonicznymi, lub ruchami uskoków. Najczęściej występują na granicach płyt tektonicznych. Ognisko trzęsienia to hipocentrum - z niego rozchodzą się fale. Hipocentra znajdują się w górnej warstwie Ziemi. Epicentrum to punkt będący rzutem pionowym ogniska na powierzchni Ziemi.

Tsunami

Zwane też falą samotną, są ogromną falą oceaniczną, wywołaną podwodnym trzęsieniem Ziemi lub wybuchem wulkanu. Fala przybiera coraz większe rozmiary w miarę zbliżania się do brzegu, dlatego jest tak bardzo niebezpieczna.

Erupcje wulkanów

Wybuchy wulkanów są bardzo widowiskowe, lecz bardzo groźne. Podczas takiego wybuchu do atmosfery uwolnione zostają olbrzymie ilości pyłów i gazów, a na powierzchnię Ziemi wydobywa się lawa. Płynąc, roztopiona magma niszczy wszystko, co napotka na swej drodze, a duże ilości pyłów mogą nawet zasypać miasta.

informacje z : http://ekologia.d9k.info/zagrozenia.php

Mam nadzieję że pomogłam :)
Pozdrawiam :)