Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T16:59:44+01:00
Glonami zwyczajowo określa się dość daleko spokrewnione grupy organizmów samożywnych ( wszystkie zawierają chlorofil i przeprowadzają fotosyntezę ) o stosunkowo prostej budowie ciała. Ich życie jest związane ze środowiskiem wodnym, choć niektóre występują również na skałach oraz korze drzew.
Glony wykazują aprzystosowania umożliwiwające optymalne wykorzystanie światła w środowiskiu wodnym.Najważniejsze przystosowania stanowią barwniki biorące udział w fotosyntezie na różnych głębokościach. Barwniki brunatnic i krasnorostów pochłaniają krótkie fale świetlne ( np.niebieskie i zielone ), co pozwala przeprowadzić fotosyntezę na większych głębokościach. Natomiast glony zaliczane do zielenic nie mają takich barwników i występują na mniejszych głębokościach. Jest to przyczyną charakterystycznego rozmieszczenia pionowego glonów w morzach i oceanach. Rozmieszczenie pionowe glonów w morzu jest dowodem na różne możliwości wykorzystania światła przez rośliny.