MAM podane zadania i mam napisane z tyłu w ćwiczeniach poprawne odpowiedzi ale muszę mieć obliczenia.


Zad1.
Trójkąt da się zbudować z odcinków, których długości są równe
A)12cm,5dm,0,3m
B)160mm,1,2dm , 0,6m
C)240mm,3,6dm ,0,4m i to jest poprawne
D)25cm, 3dm,0,7m

I tu mam wybrac poprawna odpowiedz i obliczyć chybaZad2.Dwa kąty trójkąta mają miary odpowiednio 25stopni i 18 stopni .Trzeci kąt tego trójkąta ma miarę:
A)47stopni
B)57 stopni
C)317 stopni
D)137 stopni ( TO JEST POPRAWNE )ALE OBLICZENIA NIE WIEM

Zad3.
W trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne mają długości 5cm,12 cm,a przeciwprostokątna 13 cm, wysokość opuszczona na przeciwprostokątną ma długość:

A)tu są ułamki 30 /13 cm
B)60/13 cm (TA ODP. JEST POPRAWNA)
C)120/13 cm
D)12/5 cm

ZADANIE 4.
Suma miar kątów wewnętrznych 12-kąta jest równa:
A)2160stopni
B)1080 stopni
C)1800 stopni (to jest poprawna odpowiedz)
D)3600 stopni


Zadanie 5
Z każdego wierzchołka dwudziestokąta wychodzi:
A)20 przekątnych
B)19 przekątnych
C)18 przekątnych
D) 17 przekątnych(to jest poprawna odpowiedz)

Zadanie 6.
Obwód prostokąta ma 56 cm długości .Jeden z boków tego prostokąta jest 3 razy dłuższy od drugiego .Pole tego prostokąta wynosi:
A)588cm2
B)112cm2
C)147cm2(to jest poprawna odpowiedz)
D)28cm2

zadanie7.
Jeden z boków prostokąta ma 7 cm długości.Drugi bok jest o 5cm dłuższy.Pole tego prostokąta jest równe "
A)35cm2
B)24cm2
C)84cm2(to jest poprawna odpowiedz)
D)38cm2


zadanie8.
Pole rombu wynosi 36cm2.Wysokość tego rombu ma długość 4 cm.Jego obwód ma długość:
A)24cm
B)72cm
C)18cm
D)36cm(to jest poprawna odpowiedz)

zadanie9.
Bok rombu ma 20 cm długości, a jego przekątne 24cm i 32 cm. Wysokość tego rombu ma długość :
A)38,4cm
B)19,2 cm(to jest poprawna odpowiedz)
C)9,6 cm
D)2,8

zadanie10
Przekątna kwadratu ma długość 8 cm.Obwód tego kwadratu jest równy:
A)32cm
B)64cm
C)16 pierwiastek 2 cm(to jet poprawna odpowiedz)
D)32 pierwiastek 2cm

zadanie11
Pole trapezu jest równe 54cm2,a jego podstawy mają 10 cm i 8 cm.Wysokość tego trapezu ma długosć:
A)36cm
B)6cm(to jest poprawna odpowiedz)
C)12 cm
D)3 cm


zadanie12.
Pole kwadratu jest równe 50cm2.Długość jego przekątnej jest równa:
A)5pierwiastek2 cm
B)12,5cm
C)10 pierwiastek 2 cm
D) 10 cm (to jest poprawna odpowiedz)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:03:55+01:00
Zad1.
Trójkąt da się zbudować z odcinków, których długości są równe
A)12cm,5dm,0,3m
B)160mm,1,2dm , 0,6m
C)240mm,3,6dm ,0,4m i to jest poprawne
D)25cm, 3dm,0,7m

Warunkiem jest, to, ze dwa krotsze odcinki musza byc dluzsze od najdluzszego.

a) 12cm, 50cm i 30cm.
42 cm < 50 cm.
NIE

b) 160 mm, 120 mm, 600 mm
380 mm < 600 mm
NIE

c) 240 mm, 360 mm, 400 mm
500 mm > 400 mm
TAK

d) 25 cm, 30 cm, 70 cm
55 cm < 70 cm
NIE


Zad2.Dwa kąty trójkąta mają miary odpowiednio 25stopni i 18 stopni .Trzeci kąt tego trójkąta ma miarę:
A)47stopni
B)57 stopni
C)317 stopni
D)137 stopni ( TO JEST POPRAWNE )ALE OBLICZENIA NIE WIEM

Katy w trojkacie maja w sumie 180 stopni.
Wiec aby obliczyc trzeci kat od 180 stopni trzeba odjac 18 stopni i 25 stopni.
Tak wiec:
180 - 25 - 18 = 137 stopni.


Zad3.
W trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne mają długości 5cm,12 cm,a przeciwprostokątna 13 cm, wysokość opuszczona na przeciwprostokątną ma długość:
A)tu są ułamki 30 /13 cm
B)60/13 cm (TA ODP. JEST POPRAWNA)
C)120/13 cm
D)12/5 cm

P = ah/2, czyli pomnozyc przyprostokatne i podzielic przez 2.
P = 5*12/2 = 5*6 = 30 cm2

drugi wzor to
P = hc/2
[przy czym:
h - wysokosc opuszczona na przeciwprostokatna,
c - przeciwprostokatna]

30 = 13h/2
60 = 13h
h = 60/134 4 4