Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T17:11:36+01:00
Więcej jest węgla
mol S - 32g
mol C - 12g
------------------------------------------------------siara
6,02*10[do potęgi 23] atomów S – 32g
x - 3,2g
6,02*10[do potęgi 23] at. S * 3,2g
x=----------------------------------------
32g
gramy się skracają, resztę wymnażamy, dzielimy
x=0,602 * 10 [do potęgi 23] atomów S

----------------------------------------------------- węgiel

6,02*10 [do potęgi 23] at C - 12g
x -3,2g
6,02*10 [do potęgi 23] at C * 3,2g
x =-----------------------------------------
12g
gramy się skracają, resztę wymnażamy, dzielimy
x=[w przybliżeniu] 1,6 * 10 [do potęgi 23] at C

powodzonka
2 3 2